Galéria Pitagro Pitagro Pitagro Pitagro Pitagro Pitagro

Ponuka

Na základe našich výsledkov a dlhoročných skúseností sme schopní našim klientom a budúcim záujemcom ponúknuť komplexnú službu pri založení porastu RRD ako i následnú starostlivosť o porasty a odbyt vyprodukovanej drevnej hmoty.

Ponuka Pit agro

Naše služby:

Identifikácia vhodnosti pozemku na pestovanie RRD: parcela, bonita, lokalita , živinová bilancia, analýza pôdno - ekologických vlastností podľa "bonitovaných pôdno-ekologických jednotiek" (BPEJ).

Príprava poľa pred výsadbou – kľúčový faktor, ktorý spôsobuje najväčšie problémy. Plochu na ktorej sa realizuje výsadba, je nutné začať pripravovať už minimálne 1 rok pred výsadbou. Základom je kvalitný celoplošný postrek herbicídmi, ktoré zničia celé spektrum burín a následná hlboká orba minimálne 35cm. Na jar pred samotnou výsadbou je potrebné plochu zarovnať vhodným náradím a prípadne podľa potreby vykonať ešte jeden postrek.

Výsadba – s výsadbou plochy väčšej ako 10 ha, je použitie manuálnej sily neefektívne a náklady presahujú hodnotu za prenájom mechanizácie vhodnej na výsadbu odrezkov. Na základe vlastných skúseností vieme optimalizovať objemnejšie výsadby a jednoznačne sa nám potvrdilo, že výsadba RRD na väčších plochách je ekonomickejšia pri použití špecializovanej mechanizácie. Máme dostatočnú vlastnú kapacitu sadzobných strojov a sme schopní pokryť požiadavku na výsadbu v akomkoľvek rozsahu.

Sadzobný materiál: matečnica – v spolupráci s našim zahraničným partnerom obhospodarujeme 10 ha matečnicového porastu klonu MAX 4, ktorý je pre naše aktivity kľúčový. Je to najrozšírenejší klon v našich podmienkach a pre jeho univerzálnosť je jeho použitie vhodné do väčšiny lokalít na celom Slovensku. Sadzobný materiál dodávame vo forme prútov (priemer 1,2 – 3,5cm / 1 meter dĺžka) a odrezkov (priemer 1,2 – 3,5cm / 20cm dĺžka).

Údržba - po výsadbe je nevyhnutná údržba mladého porastu. Máme špecializované mechanizmy ktorými sme schopný udržiavať porast čistý a v dobrej kondícii.

V blízkej budúcnosti plánujeme založenie ďalšej matečnice s 2 novými klonmi vhodnými na výrobu dýh do nábytkového priemyslu a následné založenie produkčných plôch.

Ako nový produkt uvádzame do praxe model, pri ktorom poskytneme organizáciám zaoberajúcim sa poľnohospodárstvom spoluprácu spočívajúcu v dodávke sadzobného materiálu spolu s výsadbou zdarma, pričom sa uvedené organizácie budú podieľať na údržbe vysadených plôch a pri zbere úrody sa objem vyprodukovanej štiepky rozdelí podľa vopred dohodnutého pomeru.