• Pit agro
    Efektívne využitie menej bonitných pôd
  • Pit agro
  • Pit agro
    Zabezpečujeme kvalitný certifikovaný sadzobný materiál pre založenie plantáží RRD
  • Pit agro
  • Pit agro
    Ideálna príležitosť pre Družstvá deklarovať povinné Greeningové plochy pre PPA
Sme najväčším pestovateľom RRD na Slovensku
Naše dlhoročné skúsenosti Vám zaručia úspech
Starostlivosť o klienta od výsadby až po zber
Galéria Pitagro Pitagro Pitagro Pitagro Pitagro Pitagro

O spoločnosti Pit Agro s.r.o.

Spoločnosť vznikla v roku 2007 a od začiatku sa venovala problematike rýchlo rastúcich drevín (RRD). V začiatkoch spolupracovala s poprednými odborníkmi z výskumných ústavou v CR a SR. A postupne sme sa stali jedným z najväčších pestovateľov RRD na Slovensku.

Svoje skúsenosti sme postupne zužitkovali pri výsadbe svojich vlastných plantáží rýchlorastúcich drevín. V súčasnosti pripravujeme výsadbu vlastnej reprodukčnej matečnice.

V súčasnosti vlastníme alebo máme v nájme 700 ha pôdy na ktorých postupne realizujeme svoj zámer. Našim základným cieľom je výsadba 1500 ha vlastných plôch do roku 2020.